PROTECTIA MUNCII & P.S.I.
HEAD HUNTING

RECRUTARE & SELECTIE

SALARIZARE & ADMINISTRARE PERSONAL

LEASING DE PERSONAL

CONSULTANTA RESURSE UMANE

PROTECTIA MUNCII & P.S.I.

EVALUARE RISCURI IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE

MEDICINA MUNCII

Serviciul nostru de Protectia Muncii si Situatii de Urgenta/P.S.I. (Prevenirea si Stingerea Incendiilor) este structurat in functie de cerintele dumneavoastra specifice si este bazat pe o procedura flexibila. Punem accentul pe adaptabilitate, imbunatatire, dezvoltare si pe mentinerea unor inalte standarde profesionale.

Activitatea de Securitate si Sanatate in Munca (Protectia Muncii si P.S.i.) este complexa si se desfasoara in conformitate cu legislatia specifica in vigoare. In functie de cerintele partenerilor nostri de afaceri, acest serviciu poate consta in (dar nu limitat la):

 • Elaborarea documentatiilor necesare Ón vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al Protectiei Muncii si Situatii de Urgenta/ P.S.I.;
  .
 • Consultanta Ón vederea efectuarii instructajului de Protectia Muncii si Situatii de Urgenta/ P.S.I., precum si a testarii cunostintelor Ón domeniul Protectiei Muncii si Situatii de Urgenta/ P.S.I. la categoriile de personal stabilite de conducerea companiei;
  .
 • Studii referitoare la procesele tehnologice si/sau de munca si evaluarea factorilor de risc de accidentare, de Ómbolnavire profesionala, risc de incendiu, inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
  .
 • Instruirea, testarea si perfectionarea periodica si profesionala a persoanelor cu atributii Ón domeniul Protectiei Muncii si Situatii de Urgenta/ P.S.I.;
  .
 • Orice alte servicii care vizeaza Ómbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a incendiilor, prevenirea Ómbolnavirilor profesionale.
Pentru mai multe detalii referitoare la serviciile noastre de Protectia Muncii si Situatii de Urgenta/ P.S.I., va rugam sa ne contactati.

Copyright © 1999 - 2010 Global Consulting           Developed by AMORPHYS